Årets festival

Borealis Vinterfestival 2023 er satt til 9. – 19. mars
– Åpningsseremonien for festivalen er 9. mars kl 1900 i Alta sentrum.

Programslipp for hele festivalen skjer fortløpende, men kommer også som helside på trykk i Altapostens bilag 1. mars.
Vår hovedaktivitet som handler om å utsmykke Alta sentrum med snø- og iskunst vil likevel starte allerede før jul
– og er ikke over før vær og vind har smeltet den ned igjen.

VELKOMMEN TIL BOREALIS VINTERFESTIVAL 2023!

Følg oss gjerne på Facebook for løpende oppdatering rundt arbeidet med snø- og iskunst!