Årets festival

VELKOMMEN TIL BOREALIS VINTERFESTIVAL 2024!

Programslipp for hele festivalen skjer fortløpende her på websiden, og QR-koder blir plassert rundt om i byen i forkant av festivalperioden.
Vår hovedaktivitet som handler om å utsmykke Alta sentrum med snø- og iskunst vil likevel starte allerede før jul
– og er ikke over før vær og vind har smeltet den ned igjen.

ÅRETS ISKUNST: PEACE AND LOVE

Noen må snakke om fred.
Fred starter i våre hjerter.
Kan ulike verdener møtes?
Tørr vi å si vår innerst tanke?
Lytte til hva de ande har å si?
Ha forskjellige meninger og likevel respektere hverandre?
Ha tillit?
Fargerikt og iskaldt.
Iskunst og malerier ute i kulda laget av 526 altaværinger fra 15 til 90 år.


PEACEPAINTING:
Fred starter i våre hjerter: denne delen av isparken består av bilder malt av 142 deltakere mellom 16 og 90 år under Peacepaintingverksteder på Alta integrerings- og kompetansesenter og på Alta Museum i 2023 og 2022. Maleriene er som vitnemål som forteller om hva som er viktig og grunnleggende for oss alle. De handler om familie, lengsler, kjærlighet, tradisjon, glede og naturen rundt oss. Bilder og tekster er preget av at vi lever i en urolig tid hvor krig i Europa skaper bekymringer for framtiden. Tross et alvorlig bakteppe gir skapergleden oss håp om at vi sammen en dag kan klare å skape en fredeligere verden.

Takk til våre samarbeidspartnere:
Alta kommune, Integrerings og mangfoldsdirektoratet, Kulturdepartementet, BODØ 2024 og Alta Museum

Kart over parken: