Medvirkende

Det er et mangfold av opplevelser og kulturaktiviteter rundt om i Alta i månedsskifte februar-mars. Hundrevis av frivillige og arrangører er i sving hvert år for å gjøre Alta sentrum til et vinter vidunderland, med storslått snø og is-kunst, sang, dans, teater og mye, mye mer.

Om en ser seg om i sentrum, i forkant og under festivalperioden, er det Altas barn og unge samt nyinnflyttende som representerer festivalen i størst grad. Som aktører og kunstere – med de voksne som sørger for profesjonelle rammer, læring og utvikling.

Snø- og iskunstner Laila Kolostyak står som regissør bak de aller fleste utsmykninger og byggeprosesser med snø og is i forkant av vinterfesten. Med seg har hun de mange hundre elevene fra grunnskole til videregående, men også flere kunstnere fra Norge, Latvia, Russland og Frankrike.

Det største prosjektet hvert år er iskunsten, men også åpningsshowet samt den tilhørende snøscenen – og den er virkelig en attraksjon i seg selv! Ansvaret for det spektakulære showet som skjer på scenen hvert år rulleres mellom ulike institusjoner i Alta. Tidligere har dette vært Ungdommens Hus, Huset, Alta Videregående Skole og Alta Kulturskole.

Gjennom blant annet DKS er også hundrevis av skoleelever og ikke minst voksne fra Alta integrerings- og kompetansesenter med på å lage hver sin unike skulptur, som lages under et nytt tema hvert år. Elevene får 70 kg is hver å bryne seg på – det er nærmere 25 tonn is bare til dette prosjektet!

Etter at skulpturene er ferdige settes de sammen som et eget kunstverk i parken.