Et av de store prosjektene til festivalen hvert år er åpningsshowet og den tilhørende snøscenen. Snøscenen er helt unik, hvert eneste år – og det skal alltid gjenspeile eller forsterke temaet til åpningsshowet.

Ansvarlige for åpningsshowet starter året før med planlegging, tegning og modellering av scene sammen med ansvarlig iskunstner Laila Kolostyák, det er likevel noe helt annet å se scenen ferdigstilt og lyssatt.

Det er alltid store, men gøyale utfordringer når det kommer til tilpassing, utsmykking og plassering av scenen – slik at flest mulig får se, og aktørene får utspilt historien på best mulig måte.

Det er også avhengig av hvor mye snø vi får å leke med det gitte året, noe som i et klimaperspektiv blir mer og mer uforutsigbart for hvert år.